Na onze opleiding ga je dieper in op de cliënt dan alleen met coaching. Je bent in staat om met jouw kennis van coaching en counselling verder in te gaan op de psyche van de mens. Je hebt een Internationale Erkend diploma voor Coaching. Daarbij rijst de vraag: Is een coach diploma een opstart naar een eigen praktijk?

Op dit aandachtsgebied zijn er verschillende beroepen actief. Te denken valt aan psychotherapeuten (erkend) en coaches, counsellors, consulenten en therapeuten (niet erkend).

Bij het starten van een eigen bedrijf dien je te bedenken dat er mensen naar jou toekomen, als je goed je werk doet, dus een goede coach bent, alles doet om te slagen, goede resultaten bereikt en met dit alles een goede mond-tot-mondreclame behaalt.
Wat je in ieder geval nodig hebt zijn: een goede website, jezelf kenbaar maken, aan jezelf werken, regelmatig bijscholen, sterke empatische houding..
In de opleiding leer je alles om een goede coach/counsellor te worden. Je leert alle basisvaardigheden. Dat is een vaststaand feit.

Je kunt jezelf later een coach, counsellor, een therapeut of een psychologisch consulent noemen (geen van allen zijn dit beschermde beroepen).
Zullen de mensen naar je diploma kijken? Zullen mensen naar de naam van je beroep kijken? Sommigen zullen dat doen, anderen niet.
Dit is zeer variabel. Sommige mensen kiezen voor jou omdat jouw verhaal hen raakt, en ze zich kunnen terugvinden in wat je schrijft en hoe je jezelf kenbaar maakt. Anderen zullen puur voor de titel gaan. Beiden zijn ok.

Dus, zal er plaats zijn voor jou op de arbeidsmarkt?
In de opleiding wordt van alles aangereikt wat jou kan helpen om te worden wie je echt bent, te leren voelen wat bij je past en te vertrouwen om ervoor te gaan.
Veel zal er van afhangen hoe je daar zelf mee omgaat. Je creëert je eigen plek op de arbeidsmarkt, en de mensen die bij jou passen, komen naar je toe.

Mocht je hier nog dieper willen op ingaan, dan ben je zeker welkom.
Daarnaast ben je ook welkom op de info-uren, dan kun je zeker alles nog eens aandachtig bekijken, bespreken en overwegen wat er best is voor jou.

Na afronding van de opleiding bekom je een diploma en met dat diploma kan je lid worden van de Association For Coaching.
In juni 2015 zijn wij erkend door de Association for Coaching (AC). Erkenning Coachlees meer.

FAQ: Wanneer mag je jezelf “Coach” noemen?

“Coach” is geen beschermd beroep, iedereen mag zichzelf “Coach”noemen.

FAQ: Wat is Coaching?

Whitmore: het vrijmaken van iemands potentieel om zijn prestaties te maximaliseren

NOBCO: Coaching is die vorm van professionele begeleiding waarbij de coach als gelijkwaardige partner de cliënt ondersteunt bij het behalen van zelfgekozen doelen.

Begeleidingsmethoden: Coaching is een begeleidingstraject waarin een persoon door een coach wordt ondersteund om in een bepaalde situatie beter te functioneren of een specifieke taak te volbrengen. Het hebben van plezier in het werk en het zich verder kunnen ontwikkelen in de beroepsuitoefening staat centraal.

CoachingAcademy: Coachen is een begeleidingsvorm waarbij de coach de klant zowel uitdaagt als ondersteunt in een ontwikkelingsproces dat:

  • toekomstgericht is,
  • door de klant zelf wordt gestuurd,
  • aansluit bij de concrete context en ervaringen van de client
  • en waarin de relatie tussen begeleider en client gebaseerd is op gelijkwaardigheid.