Om te kunnen zeggen ‘ik ben coach” bieden wij je gedurende onze twee-jarige opleiding allerlei technieken en vaardigheden op het gebied van coaching en counselling. De aandacht voor coaching EN counselling is wat onze opleiding zo uniek maakt. Daarna kan je met volle overtuiging zeggen “Ik Ben Coach Plus”.

Eerste Jaar

Introductie + kennismaking + Gespreksvaardigheden

Inzicht in hoe ons Bewustzijn werkt

Thema Gecentreerde Interactie (TGI).

TGI is een grondhouding, met als uitgangspunt het dynamisch, dus flexibel balanceren tussen je individuele drijfveren en die van de ander(en), met de focus rond gezamenlijk gekozen thema’s in hun specifieke context.

Kernkwaliteiten (coaching)

Leer werken met het kernkwadrant om de kernkwaliteiten, uitdagingen, valkuilen en allergieën van jezelf en anderen te herkennen.

Deskundig Hulpverlenen (counselling)

(Gerard Egan) In ‘Deskundig Hulpverlenen’ presenteert Gerard Egan een hulpverleningsmodel waarmee cliënten leren problemen effectiever aan te pakken, hun mogelijkheden beter te ontwikkelen en kansen te benutten, te oefenen en te coachen.

Rationeel-emotieve Therapie (RET)(counselling)

Je leert hoe je met je cliënt kunt zoeken naar gedachten die beter werken om zijn/haar doelen te bereiken, om vervolgens te werken om deze nieuwe gedachten patronen en het daarbij horende gedrag te integreren.

Roos van Leary (coaching)

Hoe communiceer ik en hoe stel ik me op?

Persoonsdynamica

Je leert de dynamica tussen gedrag en emoties kennen. Je krijgt inzicht in sociale processen waarin bijna altijd emoties een rol spelen, zowel op persoonlijk als op maatschappelijk niveau.

Presentatie Persoonlijke Groei

Na een jaar van veel leren van vele nieuwe coaching, counselling en persoonlijke zaken is het tijd om samen met de groep jouw groei te evalueren.

Tweede Jaar

Intervisie (coaching en counselling)

Uitleg intervisie en casussen bespreken doormiddel van Intervisie

Strategisch coachen – Maarten Kouwenhoven

Wat is coaching, het driepartijen contract tussen werkgever, werknemer en coach, de professionele aanpak van een coach.

Transactionele Analyse (TA)(counselling)

• Kennisnemen van het TA-model voor het verkrijgen van inzicht in de individuele persoonlijkheid, in intermenselijke verhoudingen en communicatie;
• Inzicht verkrijgen in het gedrag van uzelf als beroepsbeoefenaar en in het gedrag van uw cliënt, met de mogelijkheid veranderingen in het gedrag aan te brengen;
• Kennisnemen van de voornaamste geaccepteerde stromingen in de huidige theorie van de Transactionele Analyse.

De kracht van oplossingen P. De Jong & I. Kim Berg (coachen)

De kracht van oplossingen richt zich op de gesprekstechnieken aan de hand van gespreksprotocollen. Met een stap-voor-stapbeschrijving hoe er, samen met de cliënt, aan een oplossing kan worden gewerkt. We geven aandacht aan verschillen en overeenkomsten van oplossingsgericht en probleemgericht coachen. De focus ligt op de oplossingsgerichte methode.

Marketing

Tijdens de lessen en via internet ondersteuning helpen we je om je eerste stappen te zetten in je zelfstandige praktijk.

Klantendag (integreren coaching en counselling)

Een hele dag oefenen met vrijwillige cliënten. Gezamenlijk bespreken wat en hoe de coach in opleiding het gedaan heeft. Een onvergetelijke ervaring.

Praktijkexamen € 125,-

Tijdens deze dag krijgt elke deelnemer een cliënt toegewezen die hij/zij driemaal coacht. Twee examinatoren beoordelen het resultaat van elke deelnemer.

Theorie-examen

Via internet wordt het theorie-examen afgenomen.

Afsluiting

Presentaties van ieders groei en leerproces aan de groep.

Literatuurlijst (verplicht)

 • Deskundig Hulpverlenen (Gerard Egan)
 • Persoonsdynamica (Jan Remmerswaal)
 • Intervisie bij werkproblemen (Jeroen Hendriksen)
 • De kracht van oplossingen (P. De Jong & I. Kim Berg)
 • Handboek “Transactionele Analyse” (Ian Stewart & Vann Joines)

Literatuurlijst (niet verplicht, aangeraden)

 • Praktijkgids voor Coaches (Julie Starr)
 • Kennis – Van psychoanalyse naar Themagericht (Ruth C. Cohn)
 • Kernkwaliteiten (Daniel Ofman en Rita van der Weck)
 • Beïnvloed anderen begin bij jezelf (Bert van Dijk)
 • Een andere kijk op problemen (Albert Ellis)
 • Strategisch Coachen (Maarten Kouwenhoven)
 • Acquisitie: Professionals & Acquisitie (Frank Kwakman)

De Opleiding bestraat hoofdzakelijk uit:

Een theoretische bespreking van de boeken. Door middel van een interactieve presentatie wordt een kader gecreëerd met de nodige ruimte voor persoonlijke interventies, interactie en groepsdiscussies. Er wordt van de deelnemers verwacht dat zij actief deelnemen aan deze groepsdiscussies met het oog op een maximale integratie van de stof.
Er worden korte interactieve oefeningen gehouden om zo de theorie te integreren met ervaringen. Er wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met een optimaal individueel leerproces: elk onderwerp komt zowel op een theoretische,auditieve of gevoelsmatige wijze aan bod.

Aandacht voor voorkeurstijl van de Coachee (Leercirkel van Kolb) bij opbouw van de oefeningen:

 • Aandacht voor directe ervaring
 • Problemen laten oplossen
 • Uitdagende oefeningen
 • Aandacht voor plannen
 • Voldoende tijd geven bij uitvoeren van oefeningen
 • Laten overdenken om ervaring op te doen
 • Onderbouwde structuur geven
 • Verbanden tonen met eerdere ervaringen/kennis
 • Modellen en concepten aanreiken
 • Verband tussen leerstof en praktijk duidelijk maken
 • Technieken/vaardigheden tonen
 • Praktisch de weg wijzen

Pedagogische ondersteuning:

 • Behoeften en leerproces van de cursist staan centraal.
 • Interactieve oefeningen: uitwerken van cases uit eigen situaties.
 • Denktempo van de cursist wordt gevolgd binnen het specifiek situatiegericht leren (transformeren van nieuwe denkgewoontes mogelijk maken).
 • Persoonlijke competenties worden gestimuleerd: meer zelfvertrouwen, flexibiliteit, autonomie en verantwoordelijkheid.
 • Sociale competenties worden versterkt: meer betrokkenheid en verbondenheid met Coach en Cliënt.