De  opleiding is vooral gericht op jouw persoonlijke ontwikkeling en professionele effectiviteit. Het verbreedt je kennis en inzicht in je eigen gedrag en handelen. Op welke wijze handel je in bepaalde situaties? Wat zijn je competenties? Wat valt er verder te ontwikkelen? De opleiding versterkt je zelfvertrouwen, je assertiviteit en bereidt je voor op het vak van Coaching en Counselling.

Voor je jezelf een coach kunt noemen, dien je zelf inzicht te hebben in jouw eigen handelen en denken:

  1. je durft jezelf vragen te stellen,
  2. je staat open voor reacties van anderen,
  3. je kunt bij jezelf reflecteren,
  4. je neemt verantwoordelijkheid voor je eigen bewustzijn en handelen,
  5. je kent je eigen emoties en je kunt er afstand van nemen en
  6. je kunt je persoonlijke houding integreren in je werk.

Tijdens de praktijkdagen wordt aandacht besteed aan jouw persoonlijke ontwikkeling. Je zal veranderingen en ontwikkelingen ervaren. Die komen aan de oppervlakte met de hulp van verschillende coaching- en counsellingtechnieken zodat je die als het ware als cliënt leert kennen. Je leert verantwoordelijkheid nemen. Je krijgt een beeld op je eigen werkstijl en handelen. Dit alles helpt je ‘een gereedschapskist’ samen te stellen waarmee je op een later moment kunt leren het beste uit anderen te halen.

In het begin van de opleiding leer je de opbouw van jouw patronen kennen. De meeste patronen zijn zelfbeschermende structuren die je opgebouwd hebt in je kindertijd. Het zijn overlevingsstrategieën. Je leert je eigen mechanismen kennen en ook die van je medestudenten. Deze mechanismen willen ons beschermen om geen pijn te lijden. Helaas kunnen we er niet van uit gaan dat er geen lijden in ons leven is. In de training leer je contact maken met je kindpijn. Je leert hierbij de nodige vaardigheden zodat je een stevigheid ontwikkelt om om te gaan met je gevoelens, je weerstanden, je pijn, je behoeften en je grenzen. Je bouwt aan een stevig fundament.

In dit fundament zul je ervaren wat emotionele volwassenheid is. Als we onze zelfbeschermende patronen loslaten ontwikkelen we onze volwassenheid. Als volwassene hebben we vaardigheden nodig om onszelf te beschermen, om onze behoeften in te vullen, liefdevol in verbinding te blijven met jezelf en de andere.

Dit alles wordt aangeboden in de opleiding die een grote variatie aanbiedt. Het is een afwisseling van psycho-educatie, groepsreflectie, oefeningen per 2 of per 3, aanleren van technieken en vaardigheden. Als mens, coach en counsellor heb je een zacht inlevingsvermogen nodig. Door de training heen ontwikkel je zachtheid, empathie met daarnaast een stevig basis van grenzen en daadkracht.

Daarnaast krijg je heel wat handvaten aangereikt om een opbouwend coachingsgesprek te voeren vanuit verschillende gezichtspunten en modellen.

De opleiding is een belangrijke is basis voor je professionaliteit. Je krijgt zoveel bagage mee dat dit je sterkt als mens of als coach/counsellor in je latere beroepsleven.

De onderwerpen worden voorafgaand de les aangekondigd, je kan je voorbereiden door via boeken en internet kennis op te doen. Het benodigde studiemateriaal krijg je telkens van de trainer.

Methodologie:
De Rode draad doorheen de opleiding: een duurzame gedragsverandering bereiken.

  • Bestaande patronen ontdekken en doorbreken, nieuwe gewoontes eigen maken.
  • Intrinsieke motivatie met zin voor groei en autonome inzet.
  • Tijdens traject bieden we ondersteuning voor het nieuwe gedrag.
  • We zorgen voor meer zelfsturing en verantwoordelijkheid bij student.